Cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn A – Ứng dụng: là một thiết bị nâng dùng trong nhà xưởng để nâng vận chuyển hàng hóa với tải trọng tiêu chuẩn đến 20t, khẩu độ tiêu chuẩn đến 30m. Thông thường thì Cầu trục dầm đơn được sử dụng nhiều với tải trọng dưới 10t, khẩu độ dưới […]

Xem tiếp