' Cầu trục Đóng tàu Thành Long - Cầu trục HNC CRANES

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng tàu Thành Long

Đóng tàu Thành Long:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 25(6+6) mét x cao nâng 14m 03 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 27 mét 04 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 27 mét 04 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 40 tấn x khẩu độ 25 mét 03 Bộ

 

Cầu trục hai dầm chất lượng cao.
Cầu trục hai dầm chất lượng cao.

Bình luận