' Nối thanh ray C được dùng để nối hai thanh ray C lại với nhau

Nối ray C

Nối thanh ray C: Dùng để nối giữa 2 thanh ray C trên suốt chiều dài di chuyển dọc của palang, cầu trục và cổng trục, đảm bảo cho con chạy treo cáp chạy qua đoạn nối dễ dàng, không bị kẹt, hay vấp tại điểm nối ray C đó.

nối ray C phụ kiện cầu trục kgcranes.com.vn

Bình luận