Hình ảnh Thanh Ray C cho palang, cầu trục, cổng trục

Ray C Máng C

Ray C (hay Máng C )là một chi tiết được sử dụng trong hệ thống cấp điện ngang cho pa lăng, cầu trục, cổng trục, để dẫn hướng cho con chạy treo cáp (trolley treo cáp) cấp điện và cáp điều khiển cho pa lăng, cầu trục, cổng trục hay monorail. – Ray C cho pa […]

Xem tiếp