' Cầu trục Đóng tàu Bạch Đằng, cầu trục palang HNC cranes
Đóng tàu bạch đằng cầu trục hnc cranes

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng

Đóng tàu Bạch Đằng:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cầu trục dầm đôi 100/5 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 100/25 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 30/5 tấn x khẩu độ 24 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 10/3 tấn x khẩu độ 24 mét 04 Bộ
Bình luận
error: