' Động cơ cầu trục Hàn quốc dùng cho cầu trục, cổng trục chất lượng cao
Động cơ cầu trục KGcranes

Động cơ cầu trục H.Quốc

Động cơ giảm tốc cầu trục hãng KG cranes Hàn Quốc được sử dụng trong cầu trục, cổng trục dùng để di chuyển cầu trục, cổng trục trọng với các loại model, tốc độ đầu ra, và dải công suất được thống kê dưới đây: Động cơ cầu trục

Mã sản phẩm Công suất Tỷ số truyền Ứng dụng
Model A 0,75 kW x 4P (hay dùng) 8,4 ; 12,12 ; 16,3 Dùng cho di chuyển palang, cầu trục, cổng trục, cầu trục treo, cẩu quay
1,5 kW x 4P (hay dùng)
0,5 kW x 6P
1 kW x 6P
Model B 0,75 kW x 4P (hay dùng) 8,4 ; 12,12 ; 16,3 Dùng cho di chuyển cầu trục, cổng trục, cầu trục treo, cẩu quay
1,5 kW x 4P(hay dùng)
0,5 kW x 6P
1 kW x 6P
Model C 0,75 kW x 4P (hay dùng) 12,4 ; 16,3 ; 22 Dùng cho di chuyển cổng trục.
1,5 kW x 4P (hay dùng)
0,5 kW x 6P
1 kW x 6P
Model D 2,2 kW x 4P (hay dùng) 20,26
Động cơ cầu trục
Dùng cho di chuyển cầu trục, cổng trục, cầu trục treo
1,5 kW x 6P
Model E 3,7 kW x 4P (hay dùng) 22 Dùng cho di chuyển cổng trục.
2,2 kW x 6P
Model F 3,7 kW x 4P (hay dùng) 22
Động cơ cầu trục
Dùng cho di chuyển cầu trục, cổng trục
2,2 kW x 6P

Động cơ cầu trục

Bình luận
error: