' Cầu trục Đóng Tàu Hải Phòng - Cầu trục HNC cranes

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng Tàu Hải Phòng

Đóng tàu Hải Phòng:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục dầm đôi 50 tấn x khẩu độ 31 mét x cao nâng 18m 01 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 24 mét 04 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 28 mét 04 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 15/5 tấn x khẩu độ 28 mét 03 Bộ
5 Cầu trục dầm đôi 30/10 tấn x khẩu độ 24 mét 02 Bộ
6 Cầu trục dầm đôi 40/10 tấn x khẩu độ 24 mét 02 Bộ

Bình luận