Cầu trục tại Thanh Hóa

Cầu trục tại Thanh Hóa được chúng tôi lắp đặt cho xưởng Workshop của Công ty Lilama 69-1 tại Công trường Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hóa. – Dự án này chúng tôi lắp gồm 02 bộ cầu trục: cầu trục tại thanh hóa + 01 bộ cầu […]

Xem tiếp