Monorail cầu trục palang chạy trên dầm treo cố định kgcranes.com.vn

Monorail

1 – Monorail cầu trục là thiết bị nâng hạ dùng trong nhà xưởng có cấu tạo chỉ có một ray đóng vai trò là dầm chính và dẫn hướng, được treo cố định phía trên cao nhà xưởng, pa lăng dầm đơn được treo và chạy dọc theo dầm. – Thường được lắp trong không gian […]

Xem tiếp