palang móc ngắn do cho cầu trục chiều cao hạn chế

Pa lăng LowHead Room

Pa lăng Hàn quốc LowHead Room là loại pa lăng móc ngắn dùng cho những cầu trục, cổng trục lắp trong không gian bị hạn chế chiều cao nhưng muốn nâng cao tối đa nhất. Dưới đây là bảng thống kê  các loại pa lăng low head room: I – Pa lăng Hàn Quốc dầm […]

Xem tiếp