' Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO,HNC cranes Cầu trục cổng trục giá tốt
Cầu trục hai dầm chất lượng cao kgcranes HNC cranes

Cầu trục cổng trục lắp tại Công ty LISEMCO

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cầu trục dầm đôi 50 tấn x khẩu độ 20 mét 01 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 25/10 tấn x khẩu độ 31 mét 02 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 20/10 tấn x khẩu độ 20 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 31 mét 03 Bộ
5 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 20 mét 03 Bộ
Bình luận
error: