' Cầu trục tại Hải Dương - lắp đặt bởi công ty Cầu trục HNC

Cầu trục tại Hải Dương

Cầu trục tại Hải Dương
Dàn Cầu trục dầm đôi 5 tấn, 10 tấn do chúng tôi thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại một công ty Bê tông ở Hải Dương.
Dưới đây là thống kê số lượng cầu trục, cổng trục theo từng đợt mà chúng tôi đã hoàn thành tại dự án này:

1- Đợt 1 tháng 6/2017: 01 cầu trục 10 Tấn, 01 cầu trục 5 Tấn, 01 cổng trục 10 Tấn.
2- Đợt 2 tháng 7/2017: 02 cầu trục 10 Tấn, 02 cầu trục 5 Tấn. Cầu trục tại Hải Dương
3- Đợt 3 tháng 8/2017: 03 cầu trục 10 Tấn, 01 cầu trục 5 Tấn, 01 cổng trục 10 Tấn.
– Sản phẩm Cầu trục của chúng tôi đáp ứng được điều kiện làm việc trong môi trường khắc nghiệt, cường độ cao như những công ty sản xuất sản phẩm từ bê tông.

Và một số hình ảnh về cầu trục tại dự án này:
                                Hệ móng ray cho cầu trục (sử dụng ray P, liên kết bằng bu lông + cóc kẹp ray)
                                     Cầu trục 10 tấn sử dụng Ca-bin điều khiển trong quá trình làm việc
                                                              Một góc nhìn khác về cầu trục 10 tấn
                                                                                  Tương tự như trên

                                                Giàn cầu trục 10 tấn đã được lắp đặt hoàn thành xong.

Bình luận