' Con chạy treo cáp trong hệ cấp điện ray C cáp dẹt cho palang cầu trục