Con chạy treo cáp

Con chạy treo cáp

1 – Con chạy treo cáp trên ray C hay còn gọi là trolley ray C treo cáp động lực, cáp điều khiển của palang, cầu trục, cổng trục để treo và kéo cáp theo dọc chiều dài di chuyển của palăng

Xem tiếp