Cổng trục dầm đơn

Cổng trục dầm đơn là gì? A – Khái niệm: – Cổng trục dầm đơn:  là một loại máy trục có dầm chính được treo trên bốn chân chữ A, và đặt trên dầm biên bánh xe chạy trên ray dưới mặt đất. – Dầm chính và 4 chân cổng trục có kết cấu dạng […]

Xem tiếp