Đóng tàu bạch đằng cầu trục hnc cranes

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng

Đóng tàu Bạch Đằng: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cầu trục dầm đôi 100/5 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 100/25 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ 3 Cầu trục dầm đôi 30/5 tấn x khẩu độ 24 mét 02 Bộ 4 Cầu trục dầm […]

Xem tiếp
Cầu trục hai dầm chất lượng cao.

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng tàu Thành Long

Đóng tàu Thành Long: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 25(6+6) mét x cao nâng 14m 03 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 27 mét 04 Bộ 3 Cầu trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 27 mét 04 Bộ 4 […]

Xem tiếp
Cầu trục hai dầm chất lượng cao giá rẻ

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng Tàu Hải Phòng

Đóng tàu Hải Phòng: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục dầm đôi 50 tấn x khẩu độ 31 mét x cao nâng 18m 01 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 24 mét 04 Bộ 3 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 28 mét 04 Bộ […]

Xem tiếp