' Pa lăng cáp điện, pa lăng Hàn Quốc cho cầu trục cổng trục

Pa lăng hai tốc độ

Pa lăng cáp điện hai tốc độ KG cranes Hàn quốc, dưới đây là bảng thống kê các loại pa lăng hai tốc độ KG cranes sử dụng cho cầu trục, cổng trục, monorail:
I – Pa lăng cáp điện hai tốc độ dầm đơn

      THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG KG CRANES DẦM ĐƠN – HAI TỐC ĐỘ NÂNG/HẠ
Tải trọng nâng Chiều cao nâng Tốc độ nâng hạ C/suất nâng hạ Tốc độ di chuyển Trọng lượng
1 tấn 6 or 12 m 10/1 m/ph 2.4/0.4 kW x 4P 20 m/ph 225 kg (245 kg)
2 tấn 6 or 12 m 8.4/0.84 m/ph 3.7/0.4 kW x 4P 20 m/ph 320 kg (355 kg)
2.8 tấn 6 or 12 m 7.5/0.75 m/ph 4.8/1.1 kW x 4P 20 m/ph 415 kg (460 kg)
3 tấn 6 or 12 m 7.5/0.75 m/ph 5.5/1.1 kW x 4P 20 m/ph 415 kg (460 kg)
5 tấn 6 or 12 m 4.7/0.47 m/ph 5.5/1 kW x 6P 20 m/ph 635 kg (700 kg)
7.5 tấn 12 m 3.1/0.31 m/ph 5.5/1 kW x 6P 12.5 m/ph 970 kg
10 tấn 12 m 3.7/0.37 m/ph 9/1.1 kW x 8P 12.5 m/ph 1280 kg
15 tấn 12 m 3.7/0.37 m/ph 13/1.8 kW x 8P 12.5 m/ph 2180 kg
20 tấn 12 m 3.5/0.35 m/ph 17/1.8 kW x 8P 12.5 m/ph 2520 kg

II – Pa lăng cáp điện hai tốc độ dầm đôi

     THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG KG CRANES DẦM ĐÔIHAI TỐC ĐỘ NÂNG/HẠ
Tải trọng nâng Chiều cao nâng Tốc độ nâng hạ C/suất nâng hạ Tim ray bánh xe Trọng lượng
2 tấn 12 m 8.4/0.84 m/ph 3.7/0.4 kW x 4P 950 mm 490 kg
2.8 tấn 12 m 7.5/0.75 m/ph 4.8/1.1 kW x 4P 950 mm 590 kg
3 tấn 12 m 7.5/0.75 m/ph 5.5/1.1 kW x 4P 950 mm 590 kg
5 tấn 11 m 4.7/0.47 m/ph 5.5/1 kW x 6P 950 mm 900 kg
5 tấn 12 m 4.7/0.47 m/ph 5.5/1 kW x 6P 1150 mm 900 kg
7.5 tấn 12 m 3.1/0.31 m/ph 5.5/1 kW x 6P 1150 mm 955 kg
10 tấn 12 m 3.7/0.37 m/ph 9/1.1 kW x 8P 1150 mm 1265 kg
15 tấn 12 m 3.7/0.37 m/ph 13/1.8 kW x 8P 1200 mm 1920 kg
20 tấn 12 m 3.5/0.35 m/ph 17/1.8 kW x 8P 1300 mm 2385 kg
30 tấn 12 m 2.3/0.23 m/ph 17/1.8 kW x 8P 1800 mm 3536 kg
35 tấn 12 m 4/0.4 m/ph 33/3.7 kW x 6/4P 1600 mm 5400 kg
40 tấn 12 m 3.5/0.35 m/ph 33/3.7 kW x 6/4P 1600 mm 5400 kg
50 tấn 12 m 2.7/0.27 m/ph 33/3.7 kW x 6/4P 2300 mm 7200 kg
60 tấn 12 m 2/0.2 m/ph 33/3.7 kW x 6/4P 2800 mm 9050 kg
70 tấn 12 m 2/0.2 m/ph 33/3.7 kW x 6/4P 2800 mm 9200 kg

Bình luận