Cầu trục một dầm chất lượng cao HNC cranes

Cầu trục lắp tại Công ty Thép Nam Đô

Cầu trục công ty Thép Nam Đô đã được chúng tôi thiết kế, 

Xem tiếp
Cổng trục thép thiên phú HNC cranes

Cầu trục Công ty Thép Thiên Phú

Thép Thiên Phú: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 30/(+5) mét cao nâng 12 mét 02 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 23,55 mét 02 Bộ

Xem tiếp
Cau truc hai dam chat luong cao

Cầu trục Công ty Thép Đông Bang

Thép Đông Bang: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 20 mét 06 Bộ 2 Cổng trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 24/(5+5) mét cao nâng 10 mét 04 Bộ 3 Cầu trục dầm đơn 2 tấn x khẩu độ 17,5 mét 02 Bộ  

Xem tiếp