Cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn  Cầu trục dầm đơn (cầu trục một dầm, cẩu trục dầm đơn) là loại cầu trục chỉ có một dầm chính duy nhất để treo pa lăng nâng hạ, tiết diện dầm chính có thể là dầm i đúc, i tổ hợp hàn, hoặc dầm hộp tổ hợp hàn bởi những tấm […]

Giá : Liên hệ

Xem tiếp