' Cầu trục tại Thanh hóa - Cầu trục 5 tấn và cầu trục 10 tấn lắp tại NM Lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Cầu trục tại Thanh Hóa

Cầu trục tại Thanh Hóa được chúng tôi lắp đặt cho xưởng Workshop của Công ty Lilama 69-1 tại Công trường Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hóa.
– Dự án này chúng tôi lắp gồm 02 bộ cầu trục: cầu trục tại thanh hóa
+ 01 bộ cầu trục dầm đơn 5 tấn x khẩu độ 22,5 mét
+ 01 bộ cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 22,5 mét

– Cụ thể thông số kỹ thuật từng bộ cầu trục như sau:
1 – CẦU TRỤC DẦM ĐƠN 5 TẤN:
> Tải trọng nâng: Q = 5 tấn
> Chiều cao nâng : Hn = 9 mét
> Khẩu độ cầu trục: Lk = 22,5 mét
> Chiều dài đường chạy: 100 mét
> Tốc độ nâng hạ: 4,7 mét/phút cầu trục tại thanh hóa
> Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw x 6P
> Tốc độ di chuyển pa lăng: 20 mét/phút
> Công suất di chuyển xe con: 0,75 kW
> Tốc độ di chuyển cầu trục: 0-25 mét/phút
> Công suất di chuyển cầu trục: 2 x 0,75 kW

Dưới đây là hình ảnh lắp đặt cầu trục 5 tấn:
                                                          Thử tải kiểm định cầu trục 5 tấn

2 – CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 10 TẤN:
> Tải trọng nâng: Q = 10 tấn cầu trục tại thanh hóa
> Chiều cao nâng : Hn = 9 mét
> Khẩu độ cầu trục: Lk = 22,5 mét
> Chiều dài đường chạy: 100 mét
> Tốc độ nâng hạ: 3,7 mét/phút
> Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8P
> Tốc độ di chuyển pa lăng: 12,5 mét/phút
> Công suất di chuyển xe con: 1,5 kW cầu trục tại thanh hóa
> Tốc độ di chuyển cầu trục: 0-25 mét/phút
> Công suất di chuyển cầu trục: 2 x 1,5 kW

Dưới đây là hình ảnh lắp đặt cầu trục 10 tấn:


                                                             Thử tải kiểm định cầu trục 10 tấn

Bình luận