' Đĩa phanh cho pa lăng cầu trục từ 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn đến 30 tấn

Đĩa phanh Pa lăng

Đĩa phanh cho pa lăng cầu trục các loại từ 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7.5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 30 tấn,…
– Đĩa A
– Đĩa B
– Đĩa C (Moving core)
– Đĩa sắt có răng
Xuất xứ: Hàn Quốc
Liên hệ: 0985.789.247 để được tư vấn cụ thể.
Bình luận