' Cầu trục HNC - Nhà sản xuất cầu trục hàng đầu Việt Nam

Pa lăng phi tiêu chuẩn

1 – Pa lăng hạn chế chiều cao
2 – Pa lăng móc kép
3 – Pa lăng chiều cao nâng > 12 mét
4 – Pa lăng 2 tốc độ
5 – Pa lăng phòng nổ

Bình luận