pa lăng cầu trục chống cháy nổ

Pa lăng chống cháy nổ

Pa lăng chống cháy nổ KG Hàn Quốc là loại pa lăng làm việc trong môi trường đảm bảo tính an toàn cao, dễ cháy nổ như lọc hóa dầu, sang chiết khí hóa lỏng, đảm bảo về các điều điện khắt khe của môi trường làm việc có tính dễ cháy nổ cao,…

Giá : Liên hệ

Xem tiếp