' Trục pa lăng các loại: Trục Hộp số, trục phanh, trục qua tang, khới nối.

Trục pa lăng các loại

Trục pa lăng bao gồm:
– Trục hộp số (trục phanh)
– Trục truyền qua tang
– Khớp nối
– Chốt phanh
– Lò xo phanh
Liên hệ: 0985.789.247Bình luận