' Biến áp cầu trục - biến áp sử dụng cho pa lăng, cầu trục, cổng trục

Biến áp cầu trục

– Biến áp cầu trục là loại biến áp dùng để biến đổi điện áp được cấp từ nguồn động lực xoay chiều 3 pha của pa lăng, cầu trục 3P/380V/220V/50Hz về điện 1P/220V/110V/48V/24V để từ đó cấp nguồn điều khiển cho mạch điều khiển pa lăng, cầu trục.
– Các loại biến áp thường dùng cho pa lăng, cầu trục: Biến áp 50VA, 100VA, 150VA, 200VA, 250VA, 300VA, 500VA,…
– Điện áp vào: 3P/380V, 3P/220V
– Điện áp ra: 1P/24V, 1P/36V, 1P/48V, 1P/110V, 1P/220V
– Được đặt trong các tủ điện của pa lăng, tủ điện điều khiển di chuyển dọc cầu trục, cổng trục 

Bình luận