' Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO,HNC cranes Cầu trục cổng trục giá tốt

Cầu trục cổng trục lắp tại Công ty LISEMCO

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cầu trục dầm đôi 50 tấn x khẩu độ 20 mét 01 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 25/10 tấn x khẩu độ 31 mét 02 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 20/10 tấn x khẩu độ 20 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 31 mét 03 Bộ
5 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 20 mét 03 Bộ

Bình luận