' Cổng trục Công ty LILAMA 18, HNCcranes Cầu trục,cổng trục,palang

Cổng trục Công ty LILAMA 18

Cổng trục Công ty LILAMA 18 đã được chúng tôi thiết kế chế tạo và lắp đặt:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 20/(5+5) mét x cao nâng 12m 02 Bộ
2 Cổng trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 24/(6+6) mét x cao nâng 15m 02 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 15 tấn x khẩu độ 25 mét 04 Bộ

 

Cổng trục hai dầm hnc cranes

lilama18 Cổng trục hai dầm chất lượng cao HNC cranes
lilama18 Cổng trục hai dầm chất lượng cao HNC cranes
Bình luận