Cổng trục thép thiên phú HNC cranes

Cầu trục Công ty Thép Thiên Phú

Thép Thiên Phú: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 30/(+5) mét cao nâng 12 mét 02 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 23,55 mét 02 Bộ

Xem tiếp