' Cầu trục Đóng tàu Bạch Đằng, cầu trục palang HNC cranes

Cầu trục lắp tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng

Đóng tàu Bạch Đằng:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cầu trục dầm đôi 100/5 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 100/25 tấn x khẩu độ 14,5 mét 04 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 30/5 tấn x khẩu độ 24 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đôi 10/3 tấn x khẩu độ 24 mét 04 Bộ

 

Đóng tàu bạch đằng cầu trục hnc cranes
Đóng tàu bạch đằng cầu trục hnc cranes

 

Bình luận