' Cầu trục Thép Đông Bang - Cầu trục cổng trục palăng HNC

Cầu trục Công ty Thép Đông Bang

Thép Đông Bang:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 20 mét 06 Bộ
2 Cổng trục dầm đôi 5 tấn x khẩu độ 24/(5+5) mét cao nâng 10 mét 04 Bộ
3 Cầu trục dầm đơn 2 tấn x khẩu độ 17,5 mét 02 Bộ

 

Cầu trục hai dầm chất lượng cao giá rẻ
Cầu trục hai dầm chất lượng cao giá rẻ
Cổng trục dầm đơn 5 tấn
Cổng trục dầm đơn 5 tấn
Bình luận